Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-2006
- brak danych - 1945 - 1949
1953 - 2006
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 295 j.a.
- brak danych - Akta z l. 1945-1949: dziennik główna, książka kasowa, księga udziałów, rejestr członków; akta z l. 1953-2004: księgi udziałowców, wycofanie, przepisanie udziałów członkowskich, rejestry członków, protokoły z: Zebrania Założycielskiego, Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Spółdzielni, akta Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń Zarządu, Dyrekcji i Komisji, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, decyzje, protokoły kontroli i lustracji, bilanse, sprawozdania GUS, sprawy własnościowo-prawne nieruchomości, mapy geodezyjne i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, PT obiektów własnych Spółdzielni. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/68/0/-/106 Rejonowe Zebrania Członków Łęczyca, Brudzeń, Drobin, Staroźreby, Gąbin, Sierpc, Bodzanów 1975-1976 0
50/68/0/-/107 Rejonowe Zebrania Przedstawcieli Zakładu Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej Bodzanów - Płock - załączniki, informacje, regulaminy 1979-1979 0
50/68/0/-/108 Protokoły z Narady Dyrekcji Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Ciechomicach - załączniki, regulaminy 1977-1979 0
50/68/0/-/109 Rejonowe Spotkania Grup Członkowskich - protokoły, regulaminy, załączniki 1989-2000 0
50/68/0/-/110 Statuty: Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej "Witamina" w Płocku, Ogrodniczo - Pszczelarskiej Izby Gospodarczej "Ogród", Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskich 1982-1992 0
50/68/0/-/111 Zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, skrócone sprawozdania z działalności 1984-1990 0
50/68/0/-/112 Skrócone sprawozdanie z działalności Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku, uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, regulaminy 1985-1995 0
50/68/0/-/113 Regulamin Organizacyjny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku "Witamina" w Płocku 1987-1987 0
50/68/0/-/114 Decyzje Plenum Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1982-1986 0
50/68/0/-/115 Decyzje Plenum i Rady Nadzorczej Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1987-1989 0
50/68/0/-/116 Decyzje Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1982-1982 0
50/68/0/-/117 Decyzje Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1983-1983 0
50/68/0/-/118 Decyzje Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1984-1984 0
50/68/0/-/119 Decyzje Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1984-1985 0
50/68/0/-/120 Decyzje Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1985-1985 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

295

0

0

6.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.