Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1948-1955
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
inwentarz książkowy Yes 174 j.a.
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Płocku została powołana do życia ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży. Jej organem wykonawczym była Powiatowa Rada dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, składająca się z 9 członków powoływanych przez Prezydium Naczelnej Rady. Komendanta powiatowego oraz jego zastępcę powoływał i zwalniał komendant główny. Powiatowe komendy „Służby Polsce” wykonywały polecenia komend wyższego stopnia oraz prowadziły ewidencję, kwalifikację i rejestrację młodzieży podlegającej powszechnemu przysposobieniu zawodowemu, wychowaniu fizycznemu i przysposobieniu wojskowemu na terenie powiatu. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb urzędowania komendy powiatowej ustalało Prezydium Naczelnej Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej na wniosek komendanta głównego. Działalność komend Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” wszystkich szczebli została zakończona w 1955 r.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Kolasa, Płock 1975]
1. Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1950-1955 (sygn. od 1 do 40): zarządzenia, instrukcje, uchwały, protokoły posiedzeń kolektywu, rozkazy Komendy Wojewódzkiej, plany pracy, sprawozdania z prac społecznych, kontrole i inspekcje, skargi i zażalenia, wyroki sądowe, karty ewidencyjne członków związków zawodowych.
2. Referat Poboru i Zatrudnienia l. 1948-1955 (sygn. od 41 do 64): instrukcje, zarządzenia, wytyczne, wykazy i nabór junaków, sprawy dezerterów, podania junaczek o odroczenie ze służby, przychylne i odmowne dziewcząt, listy skierowań.
3. Referat Kadr l. 1948-1955 (sygn. 65 i od 67 do 72): sprawy kadrowe pracowników, urlopy, korespondencja, zaświadczenia z pracy.
4. Referat Ewidencyjny l. 1948-1952 (sygn. od 73 do 86 oraz od 88 do 95): wyciągi ewidencyjne junaków z poszczególnych turnusów, wyciągi absolwentów kursów szybowcowych, instrukcja w sprawie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
5. Referat Kulturalno-Oświatowy l. 1953-1955 (sygn. od 96 do 102): zarządzenia, instrukcje, rozkazy, biuletyny dotyczące spraw kulturalno-oświatowych, zestawienia statystyczne z imprez kulturalnych.
6. Referat Kwaterunkowy l. 951-1952 (sygn. od 103 do 104): instrukcje, zarządzenia dotyczące gospodarki materiałowej.
7. Referat Finansowy l. 1951-1954 (sygn. od 105 do 106): sprawozdania finansowe, rozkazy dzienne dotyczące finansowości.
8. Referat Propagandy, Sportu i Szkolenia l. 1952-1955 (sygn. od 107 do 112): statut i protokoły z konferencji Powiatowego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowego, protokoły LZS, wytyczne do pracy szkoleniowej i sportowej, biuletyny informacyjne.
9. Akta personalne l. 1949-1955 (sygn. od 112 do 176).

Jednostki o sygn. 66 i 87 przesunięto 30.07.2007 r. (przes. 37/2007) do zespołu nr 72 pod sygnatury 79-80.
- brak danych -

Amount of archival material

174

174

0

2.07

2.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.