Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Gostyninie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1948-1955
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
inwentarz książkowy Yes 80 j.a.
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Gostyninie została powołana do życia ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży. Jej organem wykonawczym była Powiatowa Rada dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, składająca się z 9 członków powoływanych przez Prezydium Naczelnej Rady. Komendanta powiatowego oraz jego zastępcę powoływał i zwalniał komendant główny. Powiatowe komendy „Służby Polsce” wykonywały polecenia komend wyższego stopnia oraz prowadziły ewidencję, kwalifikację i rejestrację młodzieży podlegającej powszechnemu przysposobieniu zawodowemu, wychowaniu fizycznemu i przysposobieniu wojskowemu na terenie powiatu. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb urzędowania komendy powiatowej ustalało Prezydium Naczelnej Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej na wniosek komendanta głównego. Działalność komend Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” wszystkich szczebli została zakończona w 1955 r.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Kolasa, Płock 1975]
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1950-1955 (sygn. od 1 do 36): rozkazy dzienne, zarządzenia, instrukcje, protokoły zebrań i odpraw, instrukcje, plany pracy i szkoleń, sprawozdania, kontrole i inspekcje, skargi i zażalenia, sprawy związków zawodowych.
2. Referat Poboru i Zatrudnienia 1949-1955 (sygn. od 37 do 45): rozkazy dzienne, instrukcje, sprawy dezercji junaków, nabór do brygad, werbunek do szkół zawodowych.
3. Referat Kadr 1948-1954 (sygn. od 46 do 57 i sygn. 79): rozkazy w sprawach personalnych tj. urlopów, nagród i kar, raporty, sprawozdania z przebiegu pracy, zaświadczenia, akta personalne instruktora przysposobienia rolniczego, kierownika zaopatrzenia i innych pracowników.
4. Referat Ewidencyjny 1948-1955 (sygn. od 58 do 71 oraz sygn. 78 i 80): wyciągi ewidencyjne junaków, skorowidze kart ewidencyjnych, plany transportów powiatowych, werbunek.
5. Referat Kulturalno-Oświatowy 1952-1955 (sygn. od 72 do 77): opinie, zaświadczenia, plany pracy, wykazy kółek artystycznych, instrukcje i okólniki w sprawach pracy kulturalno-oświatowej i propagandowej.

W dn. 30.07.2007 r. pod sygn. 79-80 wciągnięto do zespołu jednostki przesunięte z zespołu nr 71 (przes. 37/2007).
- brak danych -

Amount of archival material

80

80

0

0.89

0.89

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.