Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Sierpcu

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1949-1963
- brak danych - 1949 - 1963
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 38 j.a.
- brak danych - Protokoły z posiedzeń Walnych Zgromadzeń Członków, Zarządu i Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, rejestry członków, księgi udziałowców, plany (przemysłowo-techniczno-finansowe, produkcji globalnej, produkcji i usług, gospodarcze, operatywne), sprawozdania z wykonania planów, karty rzemieślnicze i odpisy, bilanse, protokoły z kontroli i rewizji, listy płac i imienny wykaz pracowników umysłowych. - brak danych -

Amount of archival material

38

0

0

0.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.