Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Drobinie powiat płocki

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1950-1972
- brak danych - 1950 - 1972
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 34 j.a.
spis roboczy Yes 14 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 31 j.a.
- brak danych - Protokoły narad dyrekcyjnych i roboczych, zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, plany (gospodarcze, finansowe, techniczno-ekonomiczne), bilanse, analizy ekonomiczne, sprawozdania finansowe, spis przejętego sprzętu z GOM: Gralewo, Raciąż, Siemiątkowo, Unieck, zestawienia zbiorcze spisów z natury, układ zbiorowy pracy, listy płac, dziennik główna. - brak danych -

Amount of archival material

79

0

0

1.37

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.