Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Ośrodek Maszynowy. Zespół w Niegłosach

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1954-1994
- brak danych - 1954 - 1994
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 20 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 104 j.a.
- brak danych - Organizacja jednostki (sprawy koncesji, zgłoszenia i zmian w rejestrze przedsiębiorstw), statut, regulamin organizacyjny i pracy, ewidencja pieczątek, normatywy kancelaryjno-archiwalne, ewidencja archiwum zakładowego, zarządzenia wewnętrzne dyrektora i likwidatora, protokoły posiedzeń Dyrekcji, Samorządu Robotniczego i Rady Pracowniczej, powołanie NSZZ „Solidarność”, zakładowy plan kont, zakładowy system wynagradzania, dokumentacja prawna nieruchomości, protokoły z narad roboczych, plany gospodarczo-finansowe, plany osobowego funduszu płac, bilanse i orzeczenia (opinie) z badania bilansów, sprawozdania statystyczne, analizy działalności, protokoły kontroli zewnętrznych, listy płac, karty pracy, dziennik główna, postępowanie likwidacyjne (plany podziału nieruchomości, zasady sprzedaży mieszkań, wycena budynków, sprzedaż nieruchomości, sprawozdania likwidatora). - brak danych -

Amount of archival material

124

0

0

2.36

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.