Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prywatne Kursy Zawodowe Jerzego Piaska w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - kursy i inne polski
inwentarz książkowy Yes 30 j.a.
W październiku 1945 r. na podstawie orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dn. 03.10.1945 r., L.dz. III-17305-45 przy płockim Instytucie Sztuki Stosowanej i Reklamy, którego twórcą i dyrektorem był nauczyciel przedwojennych szkół płockich Jerzy Piasek (absolwent Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarskich i Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie), powstały „Kursy pisania na maszynach Jerzego Piaska w Płocku”. Początkowo obejmowały one naukę praktycznego pisania na maszynie, korespondencję i stenografię. Czas trwania kursu wynosił 6 miesięcy, rok szkolny dzielono na dwa semestry: wrzesień-marzec i styczeń-lipiec (tylko w roku szkolnym 1945/46 zastosowano inne terminy rozpoczęcia semestrów tj. październik-kwiecień, kwiecień-listopad). W roku 1945/50 nastąpiło rozszerzenie programu o współczesne zagadnienia gospodarcze, a rok później stenografię zastąpiono językiem polskim.
Już w marcu 1946 r. na wniosek dyrekcji kursów, Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego pismem z dnia 12.03.1946 r., L.dz. III 71900-46 wyraziło zgodę na równoczesne utworzenie nowego kursu o innym profilu nauczania tj. kursów księgowości i języków obcych – początkowo trzymiesięcznych (marzec-czerwiec 1946 r.), a od roku 1946/47 półrocznych. Kursy te działy do końca roku 1947/48, a ich zmodyfikowaną wersję stanowiły koedukacyjne kursy księgowo-handlowe, czynne przez jeden semestr od stycznia-czerwca 1950 r. z następującymi przedmiotami: księgowość, arytmetyka handlowa, prawo handlowe, współczesne wiadomości gospodarcze, organizacja przedsiębiorstw, korespondencja, maszyny.
Jednocześnie w roku szkolnym 1946/47 tj. od stycznia 1947 r. na podstawie orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dn. 10.02.1947 r., Nr III 287-47 uruchomiono sześciomiesięczny koedukacyjny kurs administracyjno-handlowy, z najbardziej rozbudowanym programem nauczania, tj: prawo administracyjne, wiadomości gospodarcze, księgowość, arytmetyka handlowa, język polski, pisanie na maszynach, który działał do końca roku 1949/50.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Pytlak, Płock 1986]
1. Księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej l. 1946-1951 (sygn. od 1 do 2 i sygn. 30).
2. Księgi przyjęć kandydatów na kursy: pisania na maszynie, administracyjno-handlowego, księgowości i języków obcych l. 1945-1951 (sygn. od 3 do 5).
3. Protokoły egzaminacyjne l. 1946-1951 (sygn. 6).
4. Katalogi okresowe (dzienniki ocen) poszczególnych kursów l. 1945-1951 (sygn. od 7 do 11).
5. Odpisy świadectw ukończenia kursów l. 1946-1951 (sygn. od 12 do 24).
6. Księga odbioru świadectw l. 1947-1951 (sygn. 25).
7. Nieodebrane świadectwa ukończenia kursów l. 1946-1950 (sygn. od 26 do 27).
8. Życiorysy kandydatów i podania o przyjęcie na kursy l. 1946-1951 (sygn. od 28 do 29) .
- brak danych -

Amount of archival material

30

30

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.