Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1923-1939
- brak danych - 1923 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 42 j.a.
Podstawy prawne, organizacja i działalność Starostwa Powiatowego w Gostyninie była podobna do Starostwa Powiatowego w Płocku (vide zespół nr 131). W 1925 r. w Starostwie działały referaty: administracyjno-karny, paszportowy i bezpieczeństwa publicznego, przemysłu, wyznań i oświecenia publicznego, Powiatowy Urząd Zdrowia i Urząd Weterynaryjny. Analogicznie jak Starostwo Płockie w r. 1943 Starostwo Powiatowe w Gostyninie przejęło na siebie kompetencje zlikwidowanego Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Płocku, który obejmował swoim zasięgiem także powiat gostyniński.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Załęczny, Płock 1982]
1.Referat Bezpieczeństwa Publicznego l. 1926-1936 (sygn. 1): działalność stowarzyszeń, związków zawodowych i mniejszości narodowych.
2. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych l. 1923-1939 (sygn. od 2 do 42): akta dotyczące parcelacji majątków, scalania i sprzedaży gruntów, przeniesienia prawa własności, ustalania podstawowych norm władania ziemią, plany i szkice sytuacyjne, statystyka produkcji rolnej poszczególnych gmin.
zmikrofilmowano jednostkę archiwalną o sygnaturze 1 (mikrofilm nr 1751).

Amount of archival material

42

42

0

0.23

0.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.