Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fabryka Maszyn Rolniczych "Kraj" w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1910-2002
- brak danych - 1910 - 1941
1949 - 2002
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 182 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 273 j.a
Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych Kraj założona została w Kutnie w roku 1890 przez znanego w kołach fabrykantów przemysłowca Alfreda Vaedtke. Początkowo produkowała niezbędne maszyny dla potrzeb okolicznych rolników.
W roku 1910 przemianowana na spółkę akcyjną wprowadziła u siebie drugi dział – fabrykację obrabiarek. Od tego czasu produkcja obrabiarek stale wzrastała, znajdując zbyt na rynku krajowym i rosyjskim, przy czym poważna ilość maszyn wysyłana była do Besarabii. O działalności spółki w okresie I Wojny Światowej – trudno na podstawie zachowanych akt coś powiedzieć, ponieważ z tych lat akta zginęły. W roku 1920 Zarząd majątkiem fabryki spoczywał w rękach Alfreda Veadtke, jako zarządzającego oraz członków Maksymiliana Czaplickiego i Zygmunta Wizla z Warszawy. Statut Spółki Akcyjnej zatwierdzony przez Ministrów Przemysłu i Handlu, oraz Skarbu opublikowany został w Monitorze Polskim. Produkcja zakładu coraz bardziej wzrasta. Wyroby Fabryki znajduja uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicą, następuje eksport wyrobów do krajów bałtyckich do Rumunii.
W okresie okupacji Fabryka pracowała pod nazwą Landwirschaftliche Machinenfabrik, wywożąc do Niemiec swoje wyroby. Nadzór nad fabryką miała niemiecka firma Strauss. Po wyzwoleniu został przejęty przez władze państwowe i otrzymał obecną nazwę- Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj” i podlega obecnie bezpośrednio Zjednoczeniu Przemysłowych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Warszawie.
I. Akta Zarządu, 1910-1939, sygn.1, informacje dotyczące założenia fabryki
II.Produkcja, 1914-1916, sygn.2-162, szkice i rysunki techniczne,kalkulacje
III. Zbyt, 1939-1940, sygn.163, korespondencja handlowa
IV. Akta personalne, 1936-1941, sygn.164-181, wykazy i kartoteka pracowników,umowy o naukę w rzemiośle, korespondencja w sprawach bytowych pracowników.
V. Transport własny, 1945, sygn.182
- brak danych -

Amount of archival material

454

182

0

4.19

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.