Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 391 3646
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/1 Acta Generalia betreffend das Medicinal Edict. Zarządzenia dotyczące sposobów leczenia poszczególnych chorób. Wykaz artykułów medycznych (lekarstw) 1725-1800 0
51/2/0/-/2 Luźne druki oraz schemat przyjęcia na obywatela miejskiego 1787-1800 0
51/2/0/-/3 Akta Magistratu miasta Kutna dotyczące handlu tytoniem. Zarządzenia Łęczyckiej Inspekcji "Konigliche Sudpreussiche Steurratliche Inspektion" oraz przesyłanych przez nią w odpisach rozporządzeń władz wyższych instancji 1794-1802 0
51/2/0/-/4 Akta miasta Kutna dotyczące likwidacji stojącego w mieście regimentu huzarów 1795-1802 0
51/2/0/-/5 Acta Generalia betreffend die Feuer Ordnung. Akta dotyczące zarządzeń przeciwpożarowych 1795-1802 0
51/2/0/-/6 Acta Generalia. Urządzenie względem roztrząśnienia i uspokojenia licznych w Prusiech-Południowych zachodzących granicznych sporów 1796-1796 0
51/2/0/-/7 Acta Specialia tyczące się miary i wagi 1796-1804 0
51/2/0/-/8 Acta Specialia względem kwartalnych przestać się mających dochodów: wpłaty nowych majstrów 1796-1797 0
51/2/0/-/9 Acta Generalia betreffen Die Verardnung wegen Auffragen und Behandeln die Deserteurs. Akta względem schwytania dezerterów i postępowania z temi 1796-1805 0
51/2/0/-/10 Acta Specialia betreffend Die Einziehung des Konsumptions-Steuers. Akta dotyczące pobierania opłat 1796-1805 0
51/2/0/-/11 Acta Specialia betreffend Die Einrichtung des Juden-Wesers. Akta względem urządzenia Żydów 1796-1798 0
51/2/0/-/12 Acta Generalia względem reparacji, zarządzenia porządkowe 1797-1804 0
51/2/0/-/13 Acta Specialia betreffend der Zeitungsbericht. Akta tyczące się raportów gazetowych 1797-1806 0
51/2/0/-/14 Acta Specialia betreffend die Mundirungs Lammer Mitte Likwidation 1797-1800 0
51/2/0/-/15 Obwieszczenia dotyczące leczenia bydła z choroby zwanej parchami 1797-1797 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

975

853

0

8.76

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.