Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Dobrzelin

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1870-1954
Dobzelinskoe Gminnoe Upravlenije 1870 - 1873
1931 - 1939
1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
spis roboczy Yes 145 j.a
indeks osobowy No - brak danych -
- brak danych - Zespół zawiera: Okres zaboru rosyjskiego1870 – 1900: Księgi ludności stałej tabele likwidacyjne wsi Wola Prosperowa;
Okres 1945 – 1954: Dział Ogólno – Organizacyjny: statuty, regulaminy, instrukcje, sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły polustracyjne, protokół posiedzenia Komitetu Rodzicielskiego, kontrola wewnętrzna, nadzór, sprawy Komisji, plany pracy Zarządu Gminnego, majątek gminy i gromad, sprawy organów kolegialnych, sprawy szkolenia pracowników i praktykantów, sprawy personalne pracowników, wykaz rolników posiadających działki z parcelacji, podział gminy na gromady, akta Komitetu Odbudowy Warszawy;
Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe, różne akta dotyczące spraw finansowych, kredyty, dotacje, księgi biercze;
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy przemysłowe, handlowe, budowa i utrzymanie dróg, sprawy rolne i hodowlane, statystyka świadczeń rzeczowych, wykaz gospodarstw gminy Dobrzelin, struktura agrarna;
Dział Administracyjny: wykaz osób posiadających nieruchomości w gminie, straty wojenne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zaświadczenia dotyczące stosunku obywateli do władz okupacyjnych, zezwolenia na budowę, listy płac.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/8/0/1/1 Tabela likwidacyjna wsi Wola Prosperowa gminy Dobrzelin 1870 0
51/8/0/1/2 Prihodo-rashodnaâ kniga dlâ zapiski summ", postupaûŝih" v" rasporâženie Gminnago Upravleniâ na 1871 god" Dobrželinskoj Gminy [Księga przychodów i rozchodów do zapisywania sum, wpływających do dyspozycji Urzędu Gminnego Gminy Dobrzelin na 1871 rok] 1871 0
51/8/0/1/3 Prihodo-rashodnaâ kniga dlâ zapiski summ", postupaûŝih" v" rasporâženie Gminnago Upravleniâ na 1872 god" Dobrželinskoj Gminy [Księga przychodów i rozchodów do zapisywania sum, wpływających do dyspozycji Urzędu Gminnego Gminy Dobrzelin na 1872 rok] 1872 0
51/8/0/1/4 Delo Dobrželinskago Gminnago Upravleniâ po zastrahovaniû stroenij v" derevne Adamov" [Sprawa Dobrzelińskiego Urzędu Gminnego dotycząca ubezpieczenia budynków we wsi Adamów, należących do Adama Banachowicza] 1872-1873 0
51/8/0/1/5 Delo Dobrželinskago Gminnago Upravleniâ po zastrahovaniû stroenij v" derevne Gongolina [Sprawa Dobrzelińskiego Urzędu Gminnego dotycząca ubezpieczenia budynków we wsi Gągolina] 1872-1873 0
51/8/0/1/6 Delo Dobrželinskago Gminnago Upravleniâ po zastrahovaniû stroenij v" derevne Slešinek" [Sprawa Dobrzelińskiego Urzędu Gminnego dotycząca ubezpieczenia budynków we wsi Śleszynek, należących do Włodzimierza Łabęckiego] 1872-1873 0
51/8/0/1/7 Prihodo-rashodnaâ kniga dlâ zapiski summ", postupaûŝih" v" rasporâženie Gminnago Upravleniâ na 1873 god" Dobrželinskoj Gminy [Księga przychodów i rozchodów do zapisywania sum, wpływających do dyspozycji Urzędu Gminnego Gminy Dobrzelin na 1873 rok] 1873 0
51/8/0/2/8 Księga rozchodów budżetowych Urzędu Gminy Dobrzelin na 1931/32 1931 0
51/8/0/2/9 Księga sum przechodnich Urzędu Gminy Dobrzelin na rok 1933/34 1933 0
51/8/0/2/10 Księga kontowa szczegółowa dla sum pozabudżetowych Urzędu Gminy Dobrzelin na rok 1933/4 1933 0
51/8/0/2/15 Skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Dobrzelin 1926-1931 0
51/8/0/3.1/16 Kontrola wewnętrzna - nadzór [protokoły posiedzenia Gminnej Komisji Rewizyjnej Gminy Dobrzelin, protokoły lustracji biura Zarządu Gminy Dobrzelin Inspektora Samorządu Gminnego, wyciągi z księgi wizytacyjnej Zarządu Gminnego w Żychlinie Gminy Dobrzelin, korespondencja] 1936-1938 0
51/8/0/3.1/17 Akta komisji likwidacyjnej dla podziału majątku gminnego z wydzielonym od gminy [Dobrzelin] miastem Żychlin [m.in. protokoły posiedzeń komisji, korespondencja dotycząca podziału majątkowego pomiędzy gminę Dobrzelin a miasto Żychlin, wykaz miejscowości wyłączonych z gminy wiejskiej Dobrzelin i włączonych do miasta Żychlin] [1924-1931] 1934-1938 0
51/8/0/3.1/18 Majątek gminy i gromad [umowy kupna-sprzedaży na siedzibę Zarządu Gminy, spis majątków nieruchomych należących do Kościoła Katolickiego na terenie gminy Dobrzelin] 1937-1939 0
51/8/0/3.2/19 Budżet [administracyjny gminy Dobrzelin] na rok 1935/6 1934-1935 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

145

0

0

1.55

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.