Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Parzęczewa

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - 1807-1870
- brak danych - 1807 - 1870
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 67 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
Pierwsze wzmianki o Parzęczewie pochodzą z lat 1385 r. a w 1411 r. otrzymał prawa miejskie. W 1870 r. Parzęczew stracił prawa miejskie. Po utworzeniu Księtwa warszawskiego uchylono dawne prawa i samorządy miejskie, a miasta poddano pod ogólne zarządzenia administracyjne, policyjne i sądowe zaprowadzone w Księstwie Warszawskim, tworząc z nich gminy miejskie pod zarządem prezydentów lub burmistrzów mianowanych przez rząd. Następnie ustanowiono dla miast Urzędy Municypialne i Rady Muncypialne Miejskie. W 1918 r. władzę w miastach zaczęły sprawować urzędy muncipialne. Urząd składał się z burmistrza i ławników. Ławnicy byli wyłącznie mianowani spośród mieszkańców miasta posiadających własność nieruchomą i pełnili oni funkcję sekretarzy i kasjerów. Urząd Muncipialny podlegał komisjom wojewódzkim. Konstytucja Królestwa zastrzegała wpływ społeczeństwa na mianowanie urzędników. Później tę sprawę uregulowano w ten sposób, iż sejmiki i zgromadzenia gminne miały przedstawić kandydatów na urzędy, następnie rady wojewódzkie formowały odpowiednie listy, a senat je zatwierdzał tak iż tylko ci mogli być mianowani, którzy byli umieszczani na listach w praktyce to jednak nie było stosowane. W miastach sprawy samorządu miejskiego były oddawane władzom lokalnej administracji tj. urzędowi muncypialnemu. Urząd Muncipialny sprawował władzę w mieście do 1842 r. W tymże roku nazwy Urzędów Municypialnych zostały przemianowane na Magistrat. Nie zmieniły się jednak kompetencje urzędu. Po powstyaniu styczniowym tj. 1868-1870 szereg miast i miasteczek Królestwa zamieniono w osady. Tak się stało z Parzęczewem. Wydział Administracyjny l. 1891-1870, od sygn. 1 do sygn. 22: Są to akta Szkoły Elementarnej, akta burmistrza m. Parzęczewa obejmujące protokoły z rewizji kasy miejskiej oraz korespondencja burmistrza z naczelnikiem powiatu.
Wydział Wojskowy l. 1842-1870, od sygn. 23 do sygn. 32: Akta dotyczące poboru wojskowego, wykazy składek kwaterunkowych itp
Wydział Skarbowy l. 1807-1870, od sygn. 33 do sygn. 64: Zarządzenia Dyrektora Departamentu, protokoły uwag nad zrewidowanymi regestami oraz akta dotyczące podatku podymnego.
Kasa Ekonomiczna l. 1852-1870, od sygn. 65 do sygn. 67: Rachunek kasy Ekonomicznej i dochody kasy miejskiej.
Akta z lat 1864-1866, sygn. 68: O przesiedleniach się mieszkańców m. Parzęczewa.
- brak danych -

Amount of archival material

68

67

0

1.01

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.