Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1939 - 1944
Umwandererzentralstelle Posen 1939 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Urząd Umwandererzentralstelle zajmował się ewidencjonowaniem Polaków przewidzia-nych do wysiedlenia. Jego funkcjonariusze brali tez udział w akcjach wysiedleńczych. Na czele tego urzędu stał inspektor policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, którym w „Kraju War-ty” był niejaki Damzog. Organizacja wewnętrzna omawianego urzędu nie jest znana. [Napisał St. Nawrocki] Zespół zawiera zarządzenia i okólniki, korespondencje władz i osób prywatnych oraz wykazy i spisy wysiedlonych Polaków. W zespole zdigitalizowano (skany) 21 j.a. o sygn.: 1-21 (nr 53: 88128-88148)

Amount of archival material

21

21

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.