Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Gnieźnie

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi grodzkie gnieźnieńskie 1447 - 1793
- brak danych - 1447 - 1793
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
indeks rzeczowy No Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, dissoluta, plenipotencje, ciwilia (dla mieszczan). W zespole zmikrofilmowano 302 j. a. o sygn.: Gr. 1-Gr. 227 (nr 53: 84994-85220), Gr. 229-Gr. 303 (nr 53:85222-84294) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85296)

Amount of archival material

301

301

0

31.50

31.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.