Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cechy miasta Leszno

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1504 - 1950
- brak danych - 1504 - 1504
1577 - 1577
1584 - 1584
1601 - 1700
1628 - 1628
1637 - 1638
1642 - 1950
1701 - 1800
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - łaciński
niemiecki
polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
W ustroju feudalnym cechy obejmowały niemal wszystkie aspekty życia ówczesnego rzemieślnika. Były organizacjami o celach religijnych, politycznych, wojskowych, towarzyskich a przede wszystkim gospodarczych. Jako organizacje producentów przejawiały tendencje jednostronnego popierania wytwórców, nie dysponując swobodą w organizowaniu życia przemysłowego. Statuty cechów musiały być zatwierdzane przez radę miejską a później przez panującego. Do naczelnych zadań cechów należało czuwanie nad jakością, organizacją i techniką pracy oraz zbytem wyprodukowanych towarów. Władzą ustawodawczą i kontrolującą było zebranie ogółu członków cechu. Władza wykonawcza była w ręku starszych cechu. Od roku 1552 każdy cech miał prawo wybierania czterech elektów. Kadencja starszych cechu trwała jeden rok. Związki, które tworzyli rzemieślnicy w wiekach XV - XVIII występowały pod dwoma nazwami: cechów i bractw. Wśród cechów istniejących w tym okresie rozróżniamy cechy zwykłe obejmujące rzemieślników jednego zawodu oraz łączne grupujące rzemieślników pokrewnych specjalności. W XIX wieku obok rzemiosła wkroczyły w życie gospodarcze nowe rodzaje wytwórczości, mianowicie przemysł fabryczny dla którego przywileje i praw cechowe stały się przeszkodą. Władze pruskie wprowadziły udogodnienia dla przemysłu - podatek przemysłowy. Każdy kto go uiszczał mógł uprawiać rzemiosło bez przynależności do cechu, toteż cechy zawiesiły swoja działalność. Ustawa z dnia 29 lutego 1849 roku zniosła wolność uprawiania zawodu i przemysłu. Kolejne zmiany przyniósł rok 1898 w organizacji cechów. Ostatecznie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 roku wprowadziło obowiązek posiadania kwalifikacji do prowadzenia samoistnego warsztatu rzemieślniczego. Od 15 grudnia 1927 roku cechy znalazły się pod nadzorem Zarządu Miejskiego. Okres 1939-1945 był okresem przerwy w działalności organizacji cechowych. Cechy zaczęły się na nowo organizować w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. [Na podst. wstępu do inwentarza M. Miki] Zespół zawiera materiały cechów: bednarzy, balwierzy i cyrulików, farbiarzy, garncarzy, garbarzy, kapeluszników, kominiarzy, kowali, krawców, kuśnierzy, miechowników i rękawiczników, młynarzy, murarzy i cieśli, pasamoników, piekarzy, piwowarów, płócienników, postrzygaczy sukna, powroźników, rzeźników, stolarzy, tokarzy, szklarzy, sukienników, szewców, szklarzy, łącznych, kowalski, murarzy i kamieniarzy, fryzjerów i perukarzy, introligatorów, konwisarzy i introligatorów (statuty, księgi zapisu, rachunkowe, wpisu, świadectwa, umowy, wzory kaletnicze, korespondencja) W zespole zmikrofilmowano 248 j. a. o sygn.: 1 (nr O 64345), 3-24 (nr O: 64346-64367), 28 (nr O 64368), 30-50 (nr O: 64369-64389), 52-79 (nr O: 64390-64417), 83-104 (nr O: 64418-64439), 106-134 (nr O: 64440-64468), 134a (nr O 64469), 135-154 (nr O: 64470-64489), 157-169 (nr O: 64490-64502), 172 (nr O 64503), 174-206 (nr O: 64504-64536), 207-262 (nr O: 65538-65593)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Cech bednarzy 24 1673-1899 255
2 Cech balwierzy i cyrulików 6 1685-1885 112
3 Cech farbiarzy 1 1747-1747 10
4 Cech garbarzy 16 1504-1799 110
5 Cech garncarzy 5 1680-1912 597
6 Cech kapeluszników 2 1768-1860 177
7 Cech kominiarzy 1 1722-1829 133
8 Cech krawców 19 1683-1926 1148
9 Cech kuśnierzy 1 1764-1793 9
10 Cech miechowników i rękawiczników 16 1760-1845 275
11 Cech młynarzy 5 1647-1902 257
12 Cech murarzy i cieśli 10 1692-1895 334
13 Cech pasamonników 9 1677-1814 141
14 Cech piekarzy 32 1642-1949 1414
15 Cech piwowarów 2 1754-1794 225
16 Cech płócienników 2 1695-1873 54
17 Cech postrzygaczy sukna 3 1660-1834 92
18 Cech powroźników 16 1662-1891 523
19 Cech rzeźników 1 1665-1885 32
20 Cech stolarzy 7 1656-1884 225
21 Cech sukienników 4 1701-1800 72
22 Cech szewców 18 1741-2000 1294
23 Cech szklarzy 1 1671-1671 9
24 Cech łączny 52 1603-1939 1156
25 Cech kowalski 3 1856-1923 306
26 Cech nieznany 1 1835-1854 19
27 Cech murarzy i kamieniarzy 2 1683-1821 47
28 Cech fryzjerów i perukarzy 2 1892-1950 180
29 Cech introligatorów 0 0
30 Cech konwisarzy i introligatorów 1 1741-1741 10
31 Kilka cechów 2 1914-1943 176
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1336/0/1/1 Jan, kanclerz i starosta generalny Wielkopolski..., Bogusław kanclerz królowej i proboszcz katedralny w Płocku..., Rafał starosta wschowski..., hrabiowie na Lesznie potwierdzają cechowi bednarzy w Lesznie przywilej statutowy powołując się na Zatwierdzony uprzednio przez hrabiego Bogusława przywilej spalony w 1656 r. 21 punktów statutu, 1673 Lissa 1673 8
53/1336/0/1/2 Or. Aleksander Josef z Sułkowa Sułkowski, hrabia na Lesznie... Potwierdza cechowi bednarskiemu w Lesznie przywilej statutowy 1741 10
53/1336/0/1/3 Starsi cechu bednarskiego w Lesznie potwierdzają ogólnie treść statutu cechowego 1767 3
53/1336/0/1/4 Revidierte Statuten der Böttger - Innung in der Stadt Lissa der Provins Posen 1846 8
53/1336/0/1/5 Innungs - Statut der Böttcher - Stell - und Rademacher zu Lissa im Grossherzogthum Posen 1853 29
53/1336/0/1/6 Des hochgebornen Grafen und Herrn ... Aleksander Joseph ... Von Sułkow Sułkowski... Stadt Ordnung 1738 21
53/1336/0/1/7 Meister - Register darinnen verzeichnet die Meister, wie sie nach einander sind Meister worden und was ein jeder erlegt und gegeben hat. 1711-1830 26
53/1336/0/1/8 Meister - Buch 1834-1899 21
53/1336/0/1/9 Gesellen - Buch 1843-1899 71
53/1336/0/1/10 Zarządzenie władz zwierzchnich w Lesznie regulujące sprawę sprzedaży naczyń drewnianych wyrabianych przez miejscowych jak i obcych bednarzy 1769 4
53/1336/0/1/11 Cech bednarzy w Rawiczu poświadcza wyłączne wykonanie naczyń drewnianych przez mistrzów tamtejszych 1821 3
53/1336/0/1/12 Cech bednarzy w Poznaniu zapewnia o wyłącznym wykonywaniu naczyń drewnianych przez mistrzów cechowych i o przestrzeganiu interesów cechu 1821 4
53/1336/0/1/13 Cech bednarzy we Wschowie zawiadamia o wykonywaniu kadzi do piwa itp. naczyń drewnianych przez cieśli 1821 2
53/1336/0/1/14 Wyrok władz miejskich Leszna w sporze między synem - bednarzem a matką 1678 7
53/1336/0/1/15 Ekstr. Sąd wójtowski w Lesznie uniewinnia z wszelkich zarzutów kradzieży Samuela Dawida Zugchowa, syna Marcina bednarza leszczyńskiego 1768 4
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 15 16 17 18

Amount of archival material

264

264

0

2.80

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.