^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Konferencja naukowa w sprawie organizacji służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim 1918/19 /protokół i korespondencja/.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 340
- brak danych -
1961

1961 - 1961
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
27.V.
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Opole, 7.01.1961 r. Pismo Stefana Jakubowskiego do Ludwika Gomolca, opisujące ogólnie służbę weterynaryjną w powstaniu wielkopolskim. Rękopis. 5-10
Poznań, 10.05.1961 r. Pismo okólne Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu, zapraszające do udziału w posiedzeniu opiniującym pracę S. Jakubowskiego na temat służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim. Maszynopis na listowniku ZO, kopia. 12
Poznań, 23.01.1963 r. Poznań, 23.01.1963 r. Pismo Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu ZBoWiD w Poznaniu do redakcji pisma "Życie Weterynaryjne", pozytywnie opiniujące artykuł S. Jakubowskiego na temat służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim. Maszynopis, kopia. 14
Poznań, 27.05.1961 r. Konferencja naukowa w sprawie służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim 1918/19. Lista obecności. Rękopis. 1, 4
Poznań, 27.05.1961 r. Protokół konferencji naukowej w sprawie służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim 1918/19, 27 V 1961 r. Rękopis. 2-3
Poznań, b. D. Brudnopis pisma Sekcji Historycznej przy Zarządzie Okręgu ZBoWiD do redakcji pisma "Życie Weterynaryjne", opiniującego artykuł na temat służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim i zamawiające nadbitki tekstu. Rękopis. 11
Warszawa, 29.05.1971 r. Pismo Ośrodka Historii Medycyny Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, do Ludwika Gomolca, popierające inicjatywę opublikowania pracy S. Jakubowskiego o służbie weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim. Maszynopis, oryginał. 13
ZBoWiD - Z.[arząd] O.[kręgu] Poznań. Komisja Historyczna. Konferencja naukowa w sprawie służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim 1918/19 (protokół, korespondencja) 27 V 1961 r. Strona tytułowa teczki. A

Javascript support needed to browse indexes