^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Białośliwie, powiat Wyrzysk, województwo bydgoskie, 2. Biskupice Ołoboczne, powiat Ostrów Wielkopolski, województwo poznańskie, 3. Budzyń, powiat Chodzież, województwo poznańskie, 4. Buk, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie. Zdjęcie: s.12. - fotografia relacjonującego.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 354
- brak danych -
1963

1963 - 1963
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Apolinarski Albin, wywiad, 12.V.1967, walki powstańcze w 1917 roku, s. 24-27 -
B. M. D. Franciszek Kaźmierczak: Wspomnienie z powstania wielkopolskiego 1918-1919. [ Powstanie w Budzyniu]. Rękopis, fotografia. 12-17
B. M. D. Karta z kroniki Budzynia. Wspomnienia z powstania wielkopolskiego. Spisał Kazimierz Rakoczy. Maszynopis, oryginał. 18-21
B. M. D. Nikodem Kościański/ks. Teodor Nikodem Kaczmarek/: Ze śmiercią w zapasy. Garść wspomnień o zdobyciu i spaleniu mostu na Noteci pod Białośliwiem. Maszynopis, oryginał. 4-5
B. M. D. Władysław Kulczyński: Wspomnienia z powstania wielkopolskiego. [Budzyń, walki o Szamocin i Chodzież]. Maszynopis, oryginał. 9-11
B. M. d. Wspomnienia NN powstańca wielkopolskiego z walk na froncie północnym. Rękopis. 22-26
B. M. d. Wywiad z powstańcem wielkopolskim 1918 r. p. Stanisławem Żemskim, zamieszkałym obecnie w Ostrowie... [Kompania biskupicka, Skalmierzyce]. Rękopis. 6-8
Brelewski Antoni, relacja, 20.IX.1963, Powstanie Wielkopolskie, s. 22-23 -
Kazimierczak Franciszek, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 12-17 -
Kościański Nikodem, wspomnienia, brak, zdobycie i spalenie mostu na Noteci pod Białośliwiem, s. 4-5 -
Kulczyński Władysław, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 9-11 -
Rakoczy Kazimierz, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie - Karta z Kroniki Budzynia, s. 18-21 -
Wykaz relacji powstańczych zgromadzonych przez Komisję Historyczną Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu, z okolic Białośliwia, Biskupic Ołobocznych, Budzynia i Buku. Rękopis. 1-3
Zembski Stanisław, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 6-8 -

Javascript support needed to browse indexes