^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Chobienice, powiat Wolsztyn, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 355
- brak danych -
1967

1967 - 1967
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

B. M. D. Relacja powstańca wielkopolskiego Piotra Stasika. [Front zachodni, Babimost, Chobienice]. Rękopis. 5-10
Chobienice, 27.03.1967 r. Wspomnienia Piotra Tomysa, żołnierza drużyny chobienickiej. Rękopis. 2-4
Stasik Piotr, relacja, 28.XII.1967, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 5-10 -
Tomys Piotr, wspomnienia, 27.III.1967, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 2-4 -
Wykaz relacji powstańczych zgromadzonych przez Komisję Historyczną Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu, z Chobienic. Rękopis. 1

Javascript support needed to browse indexes