^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Chodzież, powiat Chodzież, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 356
- brak danych -
1958-1969

1958 - 1969
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

B. D. M. Relacja Ericha Matewsa z powstania wielkopolskiego w Chodzieży i okolicach. Maszynopis, oryginał. 6-15
B. D. M. Relacja Pawła Duera z powstania wielkopolskiego w Chodzieży i okolicach. Rękopis. 16-17
B. D. m. relacja Stanisława Stępniaka w walk o Chodzież i w powiecie chodzieskim. Rękopis. 19-26
B. D. M. Walka o Chodzież. Opis sporządzony przez NN powstańca. Maszynopis, oryginał. 27-29
Chodzież, 5.12.1958 r. Wspomnienia powstańca Kozłowskiego Józefa...[Walki o Chodzież] Maszynopis, oryginał. 18
Duer Paweł, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 16-17 -
Kozłowski Józef, wspomnienia, 5.XII.1958, Powstanie Wielkopolskie, s. 18 -
Matews Erik, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie 1918/19 Chodzież, s. 6-15 -
Matews Erik, wspomnienia, X.1958, Powstanie Wielkopolskie Chodzież, s. 6-15 -
Stępniak Stanisław, relacja, 5.I.1969, Powstanie Wielkopolskie, s. 19-22 -
Wojtkowiak Leon, relacja, 8.V.1967, przebieg Powstania Wielkopolskiego w Chodzieży, s. 23-26 -
Wykaz relacji powstańczych zgromadzonych przez Komisję Historyczną Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu, z Chodzieży. Rękopis. 1-5

Javascript support needed to browse indexes