^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Chojna, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 2. Czarnków, powiat Czarnków, województwo poznańskie, 3. Czersk, powiat Chojnice, województwo bydgoskie, 4. Cichowo, powiat Kościan, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 357
- brak danych -
1919-1971

1919 - 1971
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
49 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

B. d. m. Opis akcji powstańczej w Czarnkowie. Maszynopis, kopia, z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami. 19-21
B. d. m. Wywiad z Józefem Marmurowiczem, powstańcem z Chojny. Rękopis. 7-16
Bielicki Paweł, relacja, 10.I.1969, Powstanie Wielkopolskie, s. 48-49 -
B. m. d. Opis walk ulicznych w Czarnkowie, 8.01.1919 r., autorstwa kpr. Grotta. Rękopis. 35-39
B. M. R. Opis działalności powstańczej Antoniego Grzesia w Czarnkowie. 26-28
B. M. r. Opis działalności powstańczej Jana Grafa w Czarnkowie. Rękopis. 23-24
B. M. R. Wyciąg z niemieckiego opisu akcji powstańczej nad Notecią, 11.01.1919 r. Maszynopis, kopia. 29-34
Celiasz Mikołaj, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 25-26 -
Czarnków, 6.01.1963 r. Referat M. Rapskiego [?] z okazji 44 rocznicy powstania wielkopolskiego w dniu 6.01.1963 r. [Powstanie w Czarnkowie]. Maszynopis, kopia. 40-47
Czarnków, grudzień 1956 r. Opis działalności powstańczej Mikołaja Celiana w Czarnkowie. Rękopis. 22
Graf Jan, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 23-24 -
Grałt, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 35-38 -
Grześ Antoni, wywiad, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 27-28 -
Henke Andrzej, wywiad, 26.I.1971, Powstanie Wielkopolskie, s. 17-18 -
Henke Antoni, relacja, XII.1956, Powstanie Wielkopolskie, s. 19-22 -
Kaźmierczakowa Anna, relacja, 29.III.1964, dotyczy udziału Aleksandry Bukowieckiej w Postaniu Wielkopolskim, s. 50-51 -
Lubiń, 29.03.1964 r. :List Anny Kaźmierczakowej do Komisji Historycznej Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu, w sprawie działalności powstańczej Anny Bukowieckiej. Maszynopis, oryginał. 50-51
Marmurowicz Józef, wywiad, po roku 1964, uczestnik Powstania Wielkopolskiego w Chojnie, s. 7-16 -
Oborniki, 26.01.1971 r. Wywiad z Andrzejem Henke, uczestnika powstania w Czarnkowie. Maszynopis, oryginał. 17-18
Rogoźno, 10.01.1969 r. Pismo Pawła Bielickiego do Komisji Historycznej Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu, uzupełniające informacje o działalności powstańczej na Pomorzu Gdańskim. Maszynopis, oryginał. 48-49

Javascript support needed to browse indexes