^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego w Jarocinie i okolicy.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 362
- brak danych -
1964-1967

1964 - 1967
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Plan operacji na odcinku Sarnowa s.68.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Adamski Adam, wywiad, 19.IV.1966, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 2-4 -
Błaszczyk Ignacy, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 75-80 -
Dymny Jan, relacja, 19.I.1964, Powstanie Wielkopolskie, s. 5-25 -
Kurzawski Tomasz i Adamski Adam, relacja, 19.IV.1966, organizacja Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie, s. 26-29 -
Kurzawski Tomasz, relacja, 18.I.1964, Powstanie Wielkopolskie w Jarocinie, s. 30-35 -
Pawuła Antoni, relacja, marzec 1967, Mój udział w Powstaniu Wielkopolskim - Jarocin i okolice, s. 36-71 -
Świtalski Romuald, relacja, brak, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 72-74 -

Javascript support needed to browse indexes