^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Kalisz, powiat Kalisz, województwo poznańskie, 2. Kamienica, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 3. Kąkolewo, powiat Leszno, województwo poznańskie, 4. Kępno, powiat Kępno, województwo poznańskie. Kronika Kąkolewa /1918 - 1945/ Zdjęcie: s.5 - wręczanie dyplomów weryfikacyjnych w dniu 9.l.1949 roku dla członków byłego Koła Kalisz Związku Powstańców Wielkopolskich.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 363
- brak danych -
1949-1971

1949 - 1971
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Berski Stefan, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 44-45 -
Całkosiński Aleksander, relacja, 23.XII.1968, Powstanie Wielkopolskie, s. 46-50 -
Fajga Jan, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 51-54 -
Grajewski Stanisław, kronika, 30.IV.1961, Kronika Kąkolewa, s. 8-39 -
Janiak Leon, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 2-3 -
Korzowolska Mieczysława, kronika /odpis/, 9.II.1971, dotyczy Szkoły Podstawowej w Kamienicy powiat Wągrowiec - 1920 rok, s. 6-7 -
Kowalczyk Stanisław, relacja, 29.VI.1968, Powstanie Wielkopolskie, s. 40-43 -

Javascript support needed to browse indexes