^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Kiełczewo, powiat Kościan, województwo poznańskie, 2. Kłecko, powiat Gniezno, województwo poznańskie, 3. Kościan, powiat Kościan, województwo poznańskie, 4. Kobylin, powiat Krotoszyn, województwo poznańskie, 5. Kowalewo, powiat Pleszew, województwo poznańskie, 6. Koźmin, powiat Turek, województwo poznańskie. Zdjęcia: s.64 - fotografia autora relacji.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 365
- brak danych -
1957-1965

1957 - 1965
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 55
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Andrzejewski Ignacy, opracowanie, 15.X.1963, Powstanie Wielkopolskie, s. 24-29 -
Andrzejewski Ignacy, opracowanie, 9.V.1965, recenzja broszury B. Smolenia: Zarys historii wojskowej 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, s. 30-39 -
Andrzejewski Ignacy, opracowanie, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 10-23 -
Forycki Franciszek, wspomnienia, 28.XII.1963, Powstanie Wielkopolskie, s. 55-58 -
Kujawski Leon, relacja, 27.XII.1963, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, s. 5-9 -
Nieżychowski Kazimierz, opracowanie, 6.V.1959, zarys organizacyjny artylerii lekkiej w Powstaniu Wielkopolskim, s. 58-63 -
Serek Andrzej, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie - Koźmin, s. 59-64 -
Sobecki Edward, relacja, 18.II.1968, wojna światowa i Powstanie Wielkopolskie na terenia Kcyni, s. 66-75 -
Świderski Stanisław, wspomnienia, 10.III.1957, dotyczy I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego, s. 40-54 -
Zawartowski Bernard, wspomnienia, 31.XII.1963, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, s. 2-4 -

Javascript support needed to browse indexes