^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego na terenie Kórnika - Bnina, powiat Śrem, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 366
- brak danych -
1959-1968

1959 - 1968
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Zdjęcia: s.17 - Groby powstańców w Kórniku i Bninie.
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Grzempa Andrzej, opracowanie, 1966, zryw ludu poznańskiego do Powstania Wielkopolskiego - Kórnik, s. 2-4 -
Jaskuła Jan, wspomnienia, 30.X.1966, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 34-39 -
Kurczewski Piotr, relacja, 17.VIII.1968, udział w Powstaniu Wielkopolskim - Kórnik, s. 5-9 -
Łuczak Walenty, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie 1918/19 w Kórniku, s. 10-12 -
Łuczak Walenty, wspomnienia, brak, uczestnik Powstania Wielkopolskiego - Kórnik, s. 13-17 -
Mikołajczak Stanisław, relacja, 2.V.1959, udział w kampanii Kórnickiej, s. 18-20 -
Pohl Jan, relacja, 26.I.1968, informacja na temat Kórnika w czasie Powstania Wielkopolskiego, s. 31-23 -
Siwek Jan, relacja, 1967, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 24-23 -

Javascript support needed to browse indexes