^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Leszno, powiat Leszno, województwo poznańskie, 2. Łomnica, powiat Nowy Tomyśl, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 368
- brak danych -
1958-1962

1958 - 1962
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Grajewski Stanisław, opracowanie, IV.1960, Ziemia leszczyńska w okresie walk narodowo - wyzwoleńczych 1874 - 1921, s. 13-44 -
Laurentowski Piotr, opracowanie, brak, Powstanie Wielkopolskie - powiat Gostyń, spis uczestników Grupy Leszno, s. 66-91 -

Javascript support needed to browse indexes