^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Hanyż Andrzej: Front Grupy Leszno w powstaniu wielkopolskim.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 369
- brak danych -
b.d.
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
164 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Hanyż Andrzej, opracowanie, brak, Front Grupy Leszno w Powstaniu Wielkopolskim, s. 164 -

Javascript support needed to browse indexes