^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część lll /autorzy relacji - N/.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 377
- brak danych -
1921-1963

1921 - 1963
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Na szczególną uwagę zasługuje wspomnienie z 1921 roku.
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Nogaj Antoni, relacja, 30.V.1963, udział w Powstaniu Wielkopolskim i ruchu oporu II wojny światowej, s. 2-5 -
Nogaj Stanisław, wspomnienia, 1921, osnute na tle Powstania Wielkopolskiego, s. 6-30 -
Nogaj Stanisław, wspomnienia, 1961, okres Powstania Wielkopolskiego, s. 31-83 -

Javascript support needed to browse indexes