^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Poznań, część lV /autorzy relacji od N - S/.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 379
- brak danych -
1959-1971

1959 - 1971
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Zdjęcie: s.53 - Grupa Związków Bojowników o Wolność i Demokrację przed pomnikiem.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Nogaj Stanisław, relacja, brak, Opowiadanie spiskowca, maszynopis stron 24, s. 131-198, 203-227 -
Nowak Tadeusz, wspomnienia, brak, z okresu walk powstańczych w latach 1918/19, s. 3-40 -
Nowicki Karol, wspomnienia, 8.IV.1966, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, s. 41-46 -
Olejniczak Stanisław, wywiad, po roku 1962, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 47-53 -
Piłat Jan, opracowanie, brak, Opowiadanie spiskowca, patrz: Stanisław Nogaj, s. 131-198 -
Pniewski Wiktor, relacja, 9.VI.1959, dotyczy akcji zamachu na Ławicę 5 - 6.I.1919 roku, s. 54-55 -
Przybylski Wincenty, wspomnienia, IX.1963, uczestnik walk Powstania Wielkopolskiego, s. 199-202 -
Ratajczak Jan, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie - Poznań, s. 56-59 -
Rynkowski Wawrzyniec, wywiad, brak, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, s. 60-62 -
Schnitz Jakob von Haus, opracowanie, brak, Die Posener Grenz schutzkaempfe 1918/19, s. 63-66 -
Siła A., wspomnienia, brak, Powstaniec Wielkopolski, s. 67-81 -
Skotarek Józef, relacja, 8.V.1967, Powstanie Wielkopolskie, s. 82-88 -
Sobkowiak Mikołaj, wywiad, brak, Powstaniec Wielkopolski, s. 89-92 -
Sypniewski Leon, relacja, 10.X.1965, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 93-98 -
Szukała Chryzostom, pamiętnik, 1.XI.1971, dotyczy Powstania Wielkopolskiego 1918 roku, s. 99-120 -
Szymaniak Andrzej, wspomnienia, brak, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 121-130 -

Javascript support needed to browse indexes