^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Rakoniewice, powiat Wolsztyn, województwo poznańskie, 2. Rawicz, powiat Rawicz, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 382
- brak danych -
1958-1971

1958 - 1971
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
"Wóz Michała Drzymały", Zdjęcia: s.7 - fotografia relacjonującego z dziećmi, s.12 - fotokopia "Nasi powstańcy odszukali Drzymałę", s.24 - dwa zdjęcia obywatela Lorkiewicza Michała 1. z marca 1919 roku, 2. z 1968 roku.
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Czekaj Wojciech, relacja, 12.I.1971, Powstanie Wielkopolskie, s. 2-4 -
Kominowski Stanisław, relacja, 23.III.1967, udział w Powstaniu Wielkopolskimi, s. 5-8 -
Łakomy Michał, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie walki o Rawicz, s. 25-29 -
Lorkiewicz Michał, relacja, 8.III.1969, opis walk powstańczych o Rawicz - 1919 roku, s. 16-24 -
Marciniak Bolesław, wspomnienia, brak, dotyczy spotkania z Michałem Drzymałą, s. 9-12 -
Ratajczak Józef, relacja, 15.VII.1963, Powstanie Wielkopolskie - Rakoniewice, s. 13-15 -
Skrzypczak Michał, poświadczenie, 23.V.1963, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 30 -
Szulc Marian, relacja, 22.XII.1958, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 31-41 -

Javascript support needed to browse indexes