^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Wągrowiec, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 387
- brak danych -
1960-1971

1960 - 1971
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
zdjęcie: s.48 - fotografia autora relacji w mundurze powstańczym.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Budzyńska Maria, relacja, 13.II.1971, Powstanie Wielkopolskie, s. 2-3 -
Grochowski Zenon, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 4-16 -
Klimowicz Józef, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 80-109 -
Kowalski Włodzimierz, wspomnienia, brak, Dowódca Powstania Wielkopolskiego 1918/19, s. 20 -
Nowak Wawrzyniec, relacja, 10.III.1971, Powstanie Wielkopolskie - miasto Wągrowiec i powiat - 1918/19, s. 42-47 -
Okupniak Tomasz, wspomnienia, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 48-51 -
Polcyn Jan, relacja, 1960, wyzwolenie Wągrowca - 30.XII.1918 roku, s. 52-57 -
Polcyn Jan, relacja, 9.II.1971, wyzwolenie Wągrowca i Ziemi Wągrowieckiej - 30.XII.1918 roku, s. 63-65 -
Polcyn Jan, relacja, brak, wyzwolenie Wągrowca - 30.XII.1918 roku, s. 58-62 -
Tramowski Kazimierz, wspomnienia, 8.II.1971, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 66-69 -
Wojtecki Walenty, relacja, brak, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 70-71 -

Javascript support needed to browse indexes