^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Wielichowo, powiat Kościan, województwo poznańskie, 2. Wieruszów, powiat Wieruszów, województwo łódzkie, 3. Wójcin, powiat Mogilno, województwo bydgoskie, 4. Wronki, powiat Szamotuły, województwo poznańskie, 5. Września, powiat Września, województwo poznańskie 6. Wyrzysk-Wysoka, powiat Wyrzysk, województwo bydgoskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 389
- brak danych -
1929-1967

1929 - 1967
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Bederski Bogdan, relacja, styczeń 1929, Powstanie Wielkopolskie, s. 26-31 -
Hyży Jan, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 16-17 -
Kasperek Jan, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 2-4 -
Marszałkowski Tomasz, list, 14.I.1957, w sprawie przebiegu Powstania Wielkopolskiego na terenie Wrześni, s. 22-25 -
Sarnowski Franciszek, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie na terenie Wójcina, s. 14-16 -
Spławski Dominik, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 21 -
Srech Nikodem, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 18-19 -
Tchórzek Teodor, relacja, brak, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 20 -
Wabnic Jan, wspomnienia, 26.XII.1963, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 12-13 -
Zajączkowski Leon, wspomnienia, 27.XII.1963, dotyczy Powstania Wielkopolskiego, s. 5-11 -

Javascript support needed to browse indexes