^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Żnin, powiat Żnin, województwo bydgoskie, 2. Żurczyn, powiat Szubin, województwo bydgoskie.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 391
- brak danych -
1963

1963 - 1963
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Jankowski Stanisław, wspomnienia, 29.IX.1963, Powstanie Wielkopolskie - Żnin, s. 2-5 -
Kasprzak Franciszka, relacja, 27.IX.1963, osobiste wspomnienia z okresu walk powstańczych w latach 1918/19, s. 6-36 -
Katorski Jan, wspomnienia, brak, moje wspomnienia z powstania /Żnin/, s. 37-43 -
Makowski Mieczysław, wspomnienia, 23.II.1924, Powstanie Wielkopolskie walki o Żnin, s. 44-49 -

Javascript support needed to browse indexes