^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Życiorysy powstańców wielkopolskich: A - tom l /Abramowski - Andrzejewski/.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 392
- brak danych -
1961-1971

1961 - 1971
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Życiorysów 25
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Abramowski Michał, życiorys, brak, s. 1-2 -
Achtenberg Ludwik, życiorys, brak, odpis dokumentu, s. 3-4 -
Adamczak Andrzej, życiorys, brak, zaświadczenie z roku 1933, opinia z roku 1963, s. 5-8 -
Adamczak Józef, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, s. 9-11 -
Adamczak Łukasz, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, s. 12-13 -
Adamczak Maciej, życiorys, brak, odpisy dokumentów, s. 14-16 -
Adamczak Wincenty, życiorys, brak, s. 17-18 -
Adamek Konstanty, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963, odpis dokumentów, s. 19-21 -
Adamkiewicz Antoni, życiorys, brak, odpis dokumentu, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963 rok, s. 22-25 -
Adamski Kazimierz, życiorys, brak, odpis dokumentu, zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, s. 91-95 -
Adamski Leon, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963 rok, s. 26-29 -
Adamski Stanisław, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963, odpis dokumentów, s. 30-34 -
Ajtner Marian, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963 rok, s. 36-39 -
Albiński Witold, życiorys, brak, zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, odpis dokumentów, s. 44-47 -
Aleksy Andrzej, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963, odpis dokumentów, s. 40-43 -
Andjelewicz Julian, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, s. 48-50 -
Andrzejczak Andrzej, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963, odpis dokumentów, zeznania świadków, s. 51-55 -
Andrzejewski Antoni, życiorys, brak, zaświadczenie dowódcy z roku 1958 i potwierdzenia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, s. 56-63 -
Andrzejewski Florian, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - 1963, odpis dokumentów, s. 64-70 -
Andrzejewski Franciszek, życiorys, brak, opinia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, s. 71-73 -

Javascript support needed to browse indexes