^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Życiorysy powstańców wielkopolskich: R - tom ll /Redman Michał - Rosada Jan/.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 471
- brak danych -
1963

1963 - 1963
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 87
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Życiorysów 30
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Bad Sulza 19.02.1941 r. Uwierzytelniony odpis zaświadczenia wydanego Karolowi Reformatowi przez władze Stalagu IX C w dniu zwolnienia z niewoli. Maszynopis, kopia. 5
B. M. i d. Życiorys Stanisława Rogali, żołnierza kompanii gostyńskiej. Rękopis. 52
Chorzów, 27.03.1963 r. Zaświadczenie miejscowego oddziału ZUS o przyznaniu Stanisławowi Rogali renty starczej. Blankiet powielaczowy wypełniony pismem ręcznym. 56
Chorzów, 30.04.1963 r. Zaświadczenie o udziale Stanisława Rogali w powstaniu wielkopolskim, wystawione przez miejscowy Zarząd Oddziału ZBoWiD. Maszynopis na listowniku Zarządu Oddziału, oryginał. 55
Chorzów, 6.08.1938 r. Uwierzytelniony odpis zaświadczenia o udziale Stanisława Rogali w powstaniu wielkopolskim, wystawionego przez Referat Historyczny DOK nr VII w Poznaniu. Maszynopis, oryginał. 53
Czarnków, 7.10.1963 r. Opinia o zaangażowaniu Franciszka Rhodego w powstaniu wielkopolskim, wystawiona przez zarząd miejscowego oddziału ZBoWiD. Maszynopis, oryginał. 66
Gdańsk-Oliwa, 14.08.1947 r. Uwierzytelnione poświadczenie służby Edmunda Rolińskiego, wystawionego przez Centralne Archiwum Wojskowe. Maszynopis, oryginał. 72
Gniezno, 10.09.1963 r. Oświadczenie o udziale Edmunda Roloffa w powstaniu wielkopolskim. Blankiet drukowany wypełniony pismem maszynowym. 77
Gniezno, 14.12.1963 r. Zaświadczenie o udziale Stanisława Rajewicza w powstaniu wielkopolskim, wystawione przez miejscowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZBoWiD. Maszynopis, oryginał. 16
Gniezno, 22.07.1963 r. Opinia o Marii Robaszkiewicz, wystawiona przez Zarząd miejscowego Oddziału Powiatowego ZBoWiD. Maszynopis, oryginał. 44
Gniezno, 6.12.1963 r. Opinia o Marii Rolińskiej, wdowie po powstańcu wielkopolskim, wystawiona przez zarząd miejscowego oddziału ZBoWiD. Maszynopis, oryginał. 71
Gniezno, 6.12.1963 r. Uwierzytelniony odpis aktu zejścia Edmunda Rolińskiego, wystawionego przez miejscowy Urząd Stanu Cywilnego. Maszynopis, oryginał. 73
Gniezno, b. D. Opinia o zaangażowaniu Edmunda Roloffa w powstaniu wielkopolskim, wystawiona przez miejscowy zarząd oddziału ZBoWiD. Maszynopis, oryginał. 76
Gniezno, b. D. Życiorys Edmunda Roloffa, uczestnika powstania wielkopolskiego w Gnieźnie. Rękopis 75
Gniezno, b. D. Życiorys Marii Robaszkiewicz, wdowy po Ignacym Robaszkiewiczu. Rękopis. 43
Gniezno, b. D. Życiorys Marii Rolińskiej, wdowy po Edmundzie Rolińskim, żołnierzu kompanii mogileńskiej. Rękopis. 70
Gniezno, b. D. Życiorys Stanisława Rajewicza, uczestnika powstania wielkopolskiego w Poznaniu, żołnierza pulku strzelców bytomskich. Maszynopis, oryginał. 15
Kępno, 12.06.1958. Zaświadczenie o udziale Bolesława Reimanna w powstaniu wielkopolskim, wystawione przez byłego dowódcę kompanii śmigielskiej. Maszynopis, oryginał. 14
Kobylin, 30.03.1963 r. Życiorys Jana Rejka, uczestnika walk pod Zdunami i Jarocinem. Rękopis. 9
Kobylin, 8.04.1963 r. uwierzytelnione zbiorowe poświadczenie udziału Jana Rejka w powstaniu wielkopolskim. Rękopis. 11

Javascript support needed to browse indexes