^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Życiorysy powstańców wielkopolskich: Ż - /Żak Kazimierz - Żyto Franciszek/.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 500
- brak danych -
1963

1963 - 1963
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 36
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Życiorysów 13
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Borowski Władysław, wywiad, brak, udział w Armii Ludowej, s. 1-3 -
Bugajewski Kazimierz, wywiad, 7.V.1966, udział w Armii Ludowej, s. 9-12 -
Chrzon Józef, wywiad, 18.I.1965, udział w Armii Ludowej, s. 17-20 -
Gwiazdowicz Kazimierz, wywiad, brak, udział w Armii Ludowej, s. 33-35 -
Ignaczak Stanisław, wywiad, brak, udział w Armii Ludowej, s. 13-16 -
Karliński Józef, wspomnienia, 26.IV.1966, dotyczy udziału w Armii Ludowej, s. 47-49 -
Kosela Jan, wywiad, 27.XII.1967, udział w Armii Ludowej, s. 30-32 -
Kosel Jan, wywiad, brak, udział w Armii Ludowej, s. 21-29 -
Kowalski Eugeniusz, wywiad, brak, dotyczy udziału w Armii Ludowej, s. 4-8 -
Malik Tadeusz, wywiad, 25.IV.1963, udział w Armii Ludowej, s. 1-3 -
Podlaska Władysława, wywiad, 13.V.1967, udział w walkach partyzanckich Armii Ludowej na terenie lasów kieleckich, s. 36-39 -
Staszewski Władysław, wywiad, brak, udział w walkach partyzanckich Armii Ludowej, s. 40-42 -
Tusznio Lech, wywiad, brak, współdziałał w walce o wyzwolenie Kielc Armii Ludowej z Armią Radziecką, s. 43-46 -

Javascript support needed to browse indexes