Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Graniczna (dla wytyczenia granic między Polską a Niemcami)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Granica polsko - niemiecka 1919-1939 1919 - 1937
- brak danych - 1919 - 1937
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
francuski
inwentarz kartkowy Yes a) aktowe - 29 j.a. b) kartografia - 1032 j.a. (patrz też system informatyczny)
Podstawą wytyczenia granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką były artykuły: 27 (pkt. 7), 28 i 87 Traktatu Wersalskiego, określające ogólny przebieg linii. precyzyjnym ustaleniem linii granicznej zajmowała się Komisja Delimitacyjna. W jej skład wchodzili przedstawiciele Francji, Japonii, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Organizacyjnie Komisja podzielona była na Podkomisje, zajmujące się poszczególnymi odcinkami granicy. Kartograficznym materiałem roboczym dla podkomisji były niemieckie mapy topograficzne oraz mapy katastralne. W trakcie prac Komisji opracowana została prowizoryczna mapa granicy polsko-niemieckiej. Komisja podzieliła linię graniczną na sekcje posiadające oznaczenia literowe lub cyfrowe rzymskie. Sekcje dzieliły się na odcinki o oznaczeniach cyfrowych arabskich. Komisja Delimitacyjna zakończyła swoją działalność Protokołem Końcowym Komisji Granicznej z dnia 13.06.1924 roku. Efektem jej prac była wieloarkuszowa mapa granicy polsko-niemieckiej. Mapa granicy polsko-niemieckiej stanowiła oficjalny materiał roboczy w działalności organów władzy państwowej: polskich i niemieckich (starostów i landratów), których zadaniem było zabezpieczenie i utrzymanie granicy. Dokumentem prawnym regulującym sprawy związane z utrzymaniem granicy była Konwencja polsko-niemiecka w sprawie uregulowania stosunków granicznych podpisana w Poznaniu dnia 27 stycznia1926 roku a ratyfikowana dnia 16.02.1926 roku. Na mocy tejże Konwencji dokonywano wspólnych obchodów granicy. [Na podst. wstępu do inwentarza M. Krupskiego] Zespół zawiera akta, mapy i plany związane z wytyczeniem i utrzymaniem granicy oraz mapę granicy polsko-niemieckiej. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 900 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1778/0/-/GPN 16 [Granica polsko-niemiecka] Kopia decyzji. Sekcja II [Prusy Wschodnie]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 17 [Granica polsko-niemiecka.] [Mapa robocza] [Prusy Wschodnie]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 18 [Granica polsko-niemiecka.] Proposition provisoire Polonaise [Propozycja prowizoryczna Polski] [Prusy Wschodnie]. 1920-1920 0
53/1778/0/-/GPN 19 Sektor Ga. Karten von Grenze Deutschland-Polen. [Wykazy map katastralnych i numerów parcel z terenów granicznych - pow Wschowa oraz Mapy. 1920-1920 0
53/1778/0/-/GPN 20 [Granica polsko-niemiecka] Aa. - Bałtyk - Zamostne - Księga Polowa I. Kalki z sekcji Ab. i Ac. [Mapy katastralne]. 1920-1920 0
53/1778/0/-/GPN 21 Sygnatura pusta. b.d. 0
53/1778/0/-/GPN 22 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 0,01-010 Chemise Nr 1 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 0,01-010 odcinki nr 1]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 23 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 0,11-0,23 Chemise Nr 2 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 0,11-0,23 odcinki nr 2]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 24 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 024-030 Chemise Nr 3 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 024-030 odcinki nr 3]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 25 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 32-41Chemise Nr 4 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 32-41odcinki nr 4]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 26 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 42-53 Chemise Nr 5 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 42-53 odcinki nr 5]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 27 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 054-63 Chemise Nr 6 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 054-63 odcinki nr 6]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 28 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 064-076 Chemise Nr 7 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 064-076 odcinki nr 7]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 29 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 077-084 Chemise Nr 8 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 077-084 odcinki nr 8]. 1919-1919 0
53/1778/0/-/GPN 30 Frontiere entre l' Allemagne et la Pologne Section A Bornes Nr 085-089 Chemise Nr 9 [Sekcja A Kamienie graniczne nr 085-089 odcinki nr 9]. 1919-1919 0
1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 ... 57 58 59 60

Amount of archival material

1061

1061

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -