Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Przemysłowców Spółka Akcyjna w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1879-1973
- brak danych - 1879 - 1973
Bank Przemysłowców Spółka Akcyjna w Poznaniu (w likwidacji)-**-Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu tak
instytucje finansowe - banki polski
niemiecki
francuski
czeski
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz także tradycyjny
Bank Przemysłowców Spółka Akcyjna w Poznaniu został założony w dniu 12 maja 1861 roku na walnym zebraniu członków Towarzystwa Przemysłowego. Pierwotna nazwa brzmiała: Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu. Zadaniem Towarzystwa miało być niesienie pomocy materialnej drobnym rzemieślnikom i kupcom w formie pożyczek, potrzebnych do założenia, rozszerzenia i wzmocnienia ich warsztatów i przedsiębiorstw. Bank był instytucją spółdzielczą, a jego władzami były:prezes, rada nadzorcza i dyrekcja. W 1885 roku Towarzystwo bierze udział w tworzeniu Banku Związku Spółek Zarobkowych a 12 września 1888 roku Towarzystwo przyjmuje nazwę: Bank Przemysłowców Spółka Zapisana z modyfikacją z 1889 roku na Bank Przemysłowców Spółka Zapisana z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku wejścia w życie nowego niemieckiego prawa spółkowego. Rośnie liczba członków Banku w 1891 roku – 1056 osób, a w 1900 roku 2916 osób. Bank zakłada swoje filie w: Gelsenkirchen, Oberhausen i Dortmundzie oraz w ośrodkach o dużej intensyfikacji polskiej emigracji. Okres I wojny światowej nie wyrządził interesom Banku znacznej szkody i wkroczył on z rozmachem w działalność bankową w okresie Polski niepodległej, na co dowody znajdujemy w polityce pożyczkowej i subskryptowej udzielonej rządowi polskiemu. Bank staje się udziałowcem w wielu firmach i bankach, a szczególną uwagę poświęca zagospodarowaniu i oddaniu w ręce właścicieli polskich opuszczonych zakładów i przedsiębiorstw obywateli innych państw. W okresie tym dla Banku następuje jeszcze jeden ważny moment: w roku 1921 Bank przekształca się w spółkę akcyjną i przenosi się ze starej siedziby przy Starym Rynku 71/72 do nowej przy ulicy 27 Grudnia. W 1922 roku Bank był udziałowcem w 70 przedsiębiorstwach, posiadał 44 nieruchomości i 29 oddziałów, w tym 8 zagranicznych. Ważną rolę odgrywał oddział w Gdańsku, powstały po podpisaniu umowy monetarnej między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem. W 1925 roku Bank przejął akcje Banku Kredytu Hipotecznego w Warszawie. Rok 1925 przynosi dla Banku pierwsze niepowodzenie wynikłe ze spadku wartości złotego i wojny celnej z Niemcami. Bank likwiduje oddziały, obniża kapitały i sprzedaje nieruchomości. W tym okresie z pomocą Bankowi przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego i Skarb Państwa, udzielając kredytu sanacyjnego w wysokości 3,8 mln złotych. Sytuacja Banku mimo tych zabiegów nie polepsza się i w roku 1930 zostaje ogłoszony nadzór sądowy nad Bankiem, a 22 grudnia 1933 roku bank ogłosił upadłość. Od tego momentu Bank prowadzi tylko działalność upadłościową polegająca na regulacji swoich zobowiązań wobec wierzycieli oraz egzekwowania należności od dłużników. Stan ten trwa do 1939 roku, przez okres okupacji i po wojnie do 1948 roku. Na mocy dekretu z 1948 roku o reformie bankowej Bank został postawiony w stan likwidacji. [Na podst. wstępu do inwentarza H. Staszewskiej] Zespół zawiera m. in.: akta normatywne tj. regulamin i uchwały, ustawy, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, konferencji i kontroli, sprawozdania z działalności z załącznikami, finansowe, bilanse roczne, korespondencje, akta dotyczące spraw upadłościowych, tabele zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym wierzytelności majątku dłużnika, akta procesowe przeciwko firmom i osobom fizycznym, listy hipoteczne, księgi wieczyste, akta notarialne, dzienniki główne i finansowe, skorowidze, rysunki techniczne różnych obiektów oraz akta osobowe. - brak danych -

Amount of archival material

238

238

0

2.81

2.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -