Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1922
- brak danych - 1874 - 1922
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86643-86654)), 13-33 (nr O: 55122-55142), 34-71 (nr 53: 86655-86692), 94-99 (nr 53: 86693-86698), 103-105 (nr 53: 86699-86701), inwent. 1827 (nr 53 86702) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1827/0/4/3 Księga zgonów 1874 7
53/1827/0/4/6 Księga zgonów 1875 24
53/1827/0/4/9 Księga zgonów 1876 23
53/1827/0/4/12 Księga zgonów 1877 26
53/1827/0/4/15 Księga zgonów 1878 24
53/1827/0/4/18 Księga zgonów 1879 21
53/1827/0/4/21 Księga zgonów 1880 23
53/1827/0/4/24 Księga zgonów 1881 11
53/1827/0/4/27 Księga zgonów 1882 22
53/1827/0/4/30 Księga zgonów 1883 24
53/1827/0/4/33 Księga zgonów 1884 26
53/1827/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1827/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1827/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1827/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1827/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1827/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1827/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1827/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1827/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1827/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1827/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1827/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1827/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1827/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1827/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1827/0/4/81 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1827/0/4/84 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1827/0/4/87 [Księga zgonów] 1900 0
53/1827/0/4/90 [Księga zgonów] 1901 0
53/1827/0/4/93 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1827/0/4/96 Księga zgonów 1902 0
53/1827/0/4/99 Księga zgonów 1903 0
53/1827/0/4/102 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1827/0/4/105 Księga zgonów 1904 0
53/1827/0/4/108 Księga zgonów 1905 0
53/1827/0/4/111 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1827/0/4/114 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1827/0/4/116 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1827/0/4/119 Księga zgonów 1906 0
53/1827/0/4/124 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1827/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1827/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1827/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1827/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1827/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1827/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1827/0/4/148 [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1827/0/4/151 [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1827/0/4/154 [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
1 2

Amount of archival material

169

169

0

1.44

1.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -