Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1925
- brak danych - 1874 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 87 j.a. o sygn.: 1-11 (nr 53: 86994-86004), 12-33 (nr O: 55303-55324), 34-69 (nr 53: 87005-87040), 71-79 (nr 53: 87041-87049), 113 (nr 53 87050), 118-122 (nr 53:87051-87055), 127-129 (nr 53: 87056-87058) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33

Amount of archival material

183

170

0

2.80

2.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.