Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dalewo (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1953
- brak danych - 1874 - 1935
1953 - 1953
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1921 i akta zbiorowe za 1953 Wtóropisy (sygn.: 77-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 40688-40699), 13-33 (nr O: 55391-55411), 34-76 (nr O: 53 87247-53 87289), 125-127 (nr 53 87290-53 87292), 173 (nr 53 87293), 175 (nr 53 87294) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33

Amount of archival material

278

278

0

3.20

3.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.