Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dolsk (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1926 Wtóropisy (sygn. 76-150) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 96 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 40832-40840), 10-12 (nr 53: 87416-87418), 13-33 (nr O: 55469-55489), 34-75 (nr 53: 419-460), 154-156 (nr 53: 87461-87463), 169-180 (nr 53: 87464-87475), 184-189 (nr 53: 87476-87481) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33

Amount of archival material

314

268

0

6.39

5.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -