Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Duszniki (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny; sygn. 88-90 vacaty
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe do księgi małżeństw z 1916 i 1930 roku. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87482-87493), 13-33 (nr O: 55490-55510), 34-76 (nr 53: 87494-87536), 88-93 (nr 53: 87537-87542) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33

Amount of archival material

171

170

0

2.18

2.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -