Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lubosz (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1952 - 1996]
- brak danych - 1874 - 1911
1919 - 1919
1952 - 1996
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księg urodzeń za lata 1952-1996 Wtóropisy (sygn.: 71-91) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn. 1-10 (nr 0: 42652-42661), 11-31 (nr O: 56146-56166), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-52, 54-55, 57-67, 69-70, 92, 94, 97-100, 102-103, 105-110, 119-120, 124-132, 134-135, 137, 141-145, 147

Amount of archival material

154

154

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.