^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 193
- brak danych -
1906-1906

1906 - 1906
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
401 - brak danych -
255x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
13 14 15 16 17
...
25 26 27 28

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -