Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Łopienno (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 Wtóropisy (sygn.: 76-134 ) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42631-42639), 10-30 (nr O: 56188-56208) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 135-138, 154-156, 166-168, 171-176, 184-186, 190-201
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1889/0/1/1 Księga urodzeń 1875 135
53/1889/0/1/4 Księga urodzeń 1876 139
53/1889/0/1/7 Księga urodzeń 1877 133
53/1889/0/1/10 Księga urodzeń 1878 148
53/1889/0/1/13 Księga urodzeń 1879 138
53/1889/0/1/16 Księga urodzeń 1880 144
53/1889/0/1/19 Księga urodzeń 1881 113
53/1889/0/1/22 Księga urodzeń 1882 140
53/1889/0/1/25 Księga urodzeń 1883 117
53/1889/0/1/28 Księga urodzeń 1884 127
53/1889/0/1/31 Księga urodzeń 1885 156
53/1889/0/1/34 Księga urodzeń 1886 127
53/1889/0/1/37 Księga urodzeń 1887 122
53/1889/0/1/40 Księga urodzeń 1888 134
53/1889/0/1/43 Księga urodzeń 1889 102
53/1889/0/1/46 Księga urodzeń 1890 118
53/1889/0/1/49 Księga urodzeń 1891 112
53/1889/0/1/52 Księga urodzeń 1892 106
53/1889/0/1/55 Księga urodzeń 1893 108
53/1889/0/1/58 Księga urodzeń 1894 119
53/1889/0/1/61 Księga urodzeń 1895 114
53/1889/0/1/64 Księga urodzeń 1896 128
53/1889/0/1/67 Księga urodzeń 1897 97
53/1889/0/1/70 Księga urodzeń 1898 127
53/1889/0/1/73 Księga urodzeń 1899 109
53/1889/0/1/76 Księga urodzeń 1875 0
53/1889/0/1/79 Księga urodzeń 1876 0
53/1889/0/1/82 Księga urodzeń 1877 0
53/1889/0/1/87 Księga urodzeń 1879 0
53/1889/0/1/90 Księga urodzeń 1880 0
53/1889/0/1/93 Księga urodzeń 1881 0
53/1889/0/1/96 Księga urodzeń 1882 0
53/1889/0/1/99 Księga urodzeń 1883 0
53/1889/0/1/102 Księga urodzeń 1884 0
53/1889/0/1/105 Księga urodzeń 1885 0
53/1889/0/1/108 Księga urodzeń 1886 0
53/1889/0/1/111 Księga urodzeń 1887 0
53/1889/0/1/114 Księga urodzeń 1888 0
53/1889/0/1/117 Księga urodzeń 1889 0
53/1889/0/1/120 Księga urodzeń 1890 0
53/1889/0/1/123 Księga urodzeń 1891 0
53/1889/0/1/126 Księga urodzeń 1892 0
53/1889/0/1/129 Księga urodzeń 1893 0
53/1889/0/1/132 Księga urodzeń 1894 0
53/1889/0/1/136 Urodzenia 1900 117
53/1889/0/1/139 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1889/0/1/142 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1889/0/1/145 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1889/0/1/148 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1889/0/1/151 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1889/0/1/154 Urodzenia 1901 125
53/1889/0/1/157 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1889/0/1/160 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1889/0/1/163 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1889/0/1/166 Rejestracja urodzeń 1902 116
53/1889/0/1/171 Rejestracja urodzeń 1903 104
53/1889/0/1/174 Rejestracja urodzeń 1904 107
53/1889/0/1/177 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1889/0/1/178 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1889/0/1/181 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1889/0/1/184 Rejestracja urodzeń 1905 127
53/1889/0/1/187 Geburts-Nebenregister 1906-1906 0
53/1889/0/1/190 Księga urodzeń 1906 124
53/1889/0/1/193 Geburts-Nebenregister 1907-1907 130
53/1889/0/1/196 Geburts-Nebenregister 1908-1908 116
53/1889/0/1/199 Geburts-Nebenregister 1909-1909 141
53/1889/0/1/202 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1889/0/1/205 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1907-1909 0
53/1889/0/1/206 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1911 0
53/1889/0/1/208 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1889/0/1/211 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1889/0/1/214 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1889/0/1/217 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1889/0/1/220 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1914 0
53/1889/0/1/227 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1889/0/1/230 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/1889/0/1/241 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/1889/0/1/242 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0
53/1889/0/1/267 Geburts-Nebenregister 1919-1919 0
53/1889/0/1/268 Geburts-Nebenregister 1920-1920 0

Amount of archival material

272

246

0

3.52

3.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -