^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 42
- brak danych -
1889

1889 - 1889
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -