^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń]

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 176
- brak danych -
1902-1903

1902 - 1903
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
411 - brak danych -
255x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
12 13 14 15 16
...
25 26 27 28

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -