^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejestr urodzeń

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 176
- brak danych -
1900

1900 - 1900
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
531 - brak danych -
260x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
17 18 19 20 21
...
33 34 35 36

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -