^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejestr zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 190
- brak danych -
1903

1903 - 1903
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
355 - brak danych -
380x250 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
14 15 16 17 18
...
21 22 23 24

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -