^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 74
- brak danych -
1895

1895 - 1895
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
15 16 17 18

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -